NO1.處女男
耐用特戰隊

NO 2.獅子男
這種事情是做口碑的

NO 3.金牛男
用過都說好

NO 4.巨蟹男
床上比床下有擔當

NO 5.天秤男
平均表現良好

NO 6.魔羯男
總是很興奮

NO 7.雙子男
招式很多

NO 8.白羊男
感覺很棒

NO 9.水瓶男
先聽聽別人怎麼說

NO 10.天蠍男
說的總是比做的好

NO 11.雙魚男
重視心靈層次

NO 12.射手男
中看不中用
創作者介紹
創作者 yujhin 的頭像
yujhin

yujhin

yujhin 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()